Sitemap    Baidunews
空间百科
分类:作文素材 / 优秀作文 / 古诗 / 作文 / 养生 / 星座 / 解梦 /
您现在的位置:首页 >> 优秀作文

优秀作文


明月居士联趣的优秀作文


2023-01-10 15:50:23 优秀作文明月居士联趣(请明月居士审阅添加相关内容后再发)
一网之间有隐士焉!明月居士者,人不详其姓氏,惟以明月喻其品,居士雅其号也。
一月出岫,明河在天,居士入网,从容把键。其形也隐,其容也藏,网友观其帖而心羡之,惟叹难见其面也!
居士精音律,好瞩对。闻联则喜,倚马可对。临屏多有奇思,把键辄见佳构。网上龙盘凤逸之士,无不以得其联而沾沾也。
有长歌采薇者,得诗《白鸟》,曰:“泠泠冰河上,独蹈寒意深。我当效白鸟,洁羽不染尘。”寄于观,居士亦爱其洁。旋,回联曰:士如白鸟,游飞于苍茫云水之间。白鸟如士,卓立于万丈红尘之中。采薇吟赏良久,对网兴叹。
有网友于嵩县白云山下开酒肆,名唤“煮鹤坊”(亦为居士赐名),邀题联。居士寄联曰:煮鹤留琴在,悬月照梦真。(焚书还梦真)如此妙品,正宜对酒当歌,佐之焉有不醉?竟有好事者,闻弦歌不知雅韵,搬以动物保护之名伐之,可笑也哉!
有网友名“笨蛋”,亦邀居士嵌联正名。居士题赠曰:……“笨蛋”从此气壮昂首。
有网友拿一绝对发难,上联:……居士从容对下联:……网友当即吐血三升,匍于屏前。
兹今,居士网上留联两千余则,无不工稳,才情逼人。联趣不胜枚举。
刘伯温《白云山舍记》云:“物之出于山,惟云为神灵,而士有类焉。其发也如缕,浩浩然盈天下,士之达而用于世者类之,士之隐而不用于世者类之”。居士诚斯然欤!
悠悠苍天,其何人哉?!

温馨提示:


本文收集了明月居士联趣的优秀作文,您还可以浏览 作文素材 / 优秀作文 / 古诗 / 作文 / 养生 / 星座 / 解梦 /
空间百科     蜀ICP备2022017070号-5    www.kkjjx.com      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com